Aaj News

Fawad Chaudhry ko munshi kahnay par arrest nahi kiya gaya: Shaikh Rasheed | Aaj News

Fawad Chaudhry ko munshi kahnay par arrest nahi kiya gaya: Shaikh Rasheed | Aaj News
Published 28 Jan, 2023 10:00pm

Fawad Chaudhry ko munshi kahnay par arrest nahi kiya gaya: Shaikh Rasheed | Aaj News

Comments are closed on this story.